דגם יהודיה

דגם יהודיה

מבנה לוג, סככת חוץ

שטח
13.5 מ"ר

יהודיה

שטח כולל
13.5 מ"ר

מספר חדרים
סככת חוץ. מבנה פתוח.